Testuggini
Firma.Savate (sapevatela)

Krav maga
K, fottiti
Fai contenta la tua tosse, fuma una sigaretta
Fastidio.
K, fottiti
Fai contenta la tua tosse, fuma una sigaretta


Numeretti.
K, fottiti
Fai contenta la tua tosse, fuma una sigaretta