Nuovo topic per appuntare, consigliare o scoprire autori o raccolte di poesia
Comincio con l'appunto a consigliarvi di scoprire :lki: uno dei più grandi poeti siculi ed italiani del '700, il mitico Domenico "Micio" Tempio.

CitazioneLa futtuta all'inglisa
di Domenico Tempio

Nici, mi vinni un nolitu
di futtiri all'inglisa;
già sugno infucatissimu:
guarda chi minchia tisa!

Lu gustu è insuppurtabili,
li tasti non discordi:
in chistu modu futtinu
li nobili milordi.

La sorti è già propizia
semu suli suliddi;
stanotti avemu a futtiri l
i gigghia e li capiddi.

A manu a manu curcati;
lu lettu è già cunzatu,
non cci haju chiù pacenzia,
pri mia sugnu spugghiatu.

Veni ccà, figghia! Curcati!
Spinciti tanticchiedda;
li to labbruzza dunami,
dammi nna vasatedda.

Nici, fa prestu; dunami
sta duci to linguzza;
ntra la mia vucca trasila,
facemu la sirpuzza.

Sti cosci toi, sti natichi
sunnu nna vera tuma;
li minni su' dui provuli,
chiù bianchi di la scuma.

Ma senza tanti chiacchiari,
futtemu allegramenti;
non servi accussì perdiri
st'amabili momenti.

Mettiti a facci all'aria,
chista è la forma arcana;
li bianchi cosci gnuttica
a modu di nna rana.

Supra li mei claviculi
posa li toi manuzzi,
e a li mei cianchi strinciti,
ed iu a li to spadduzzi.

Chi vera matematica!
Chi calculu profunnu!
Oh, comu si combacianu
lu cazzu ccu lu cunnu!

Ma già serruli serruli
la virga s'introduci,
e mentri trasi s'eccita
lu gustu lu chiù duci.

Comu s'abbassa l'utero
sinu all'imboccatura,
chi brama di sucarisi
l'umana rennitura!

Dunca futtemu nsemula,
iu fricu e tu cazzii;
fammi sautari all'aria
finu ca ti nichii.

Va, veni, Nici; baciami,
cazzia... mi veni... è lestu;
già mi currumpu, strincimi,
abbrazza, futti prestu!

Eccu chi cadi sazia
la minchia a passuluni;
la testa posa languida
pri supra li cugghiuni.

Sacciu chi è to lu geniu
quannu la minchia è muscia!
Forsi pirchì rallentasi
a guisa d'una truscia?

Te', ccu dui jita pigghiala
e fanni chi nni voi;
a lu to sticchiu adattala, f
ricala quantu poi.

Ma già rinviguriscinu
li musculi e rutturi;
lu cazzu arreri fulmina
di futtiri a fururi.

Senza chiù tempu perdiri,
mettiti arreri a lenza;
te', st'autra vota pigghiati
stu restu di simenza.

Cazzu! Chi beddu futtiri,
chi gustu prelibatu!
Chistu è lu veru futtiri:
l'Inglisi sia lodatu!

CitazioneLa fottuta all'inglese.

Nici, mi venne voglia
di fottere all'inglese,
già sono infuocatissimo:
guarda che cazzo teso!

La brama è insopportabile,
gli attrezzi non discordi:
in questo modo fotto­no
i nobili milordi.

Propizia è l'occasione,
siamo soli soletti;
stanotte dobbiam fottere
le ciglia ed i capelli.

Piano pianino stenditi,
il letto è preparato,
mi scappa la pazienza,
mi sono già spogliato.

Vieni qua, figlia, stenditi!
muoviti un pochettino,
dammi le tue labbruzze,
regalami un bacino.

Nici, fa' presto, dammi
la dolce tua linguetta,
nella mia bocca mettila,
faccia­mo serpicella.

'Ste cosce tue, 'ste natiche
sono una formaggella,
le tette son due provole
più bianche della schiuma.

Ma senza tante chiacchiere
fottiamo allegramente;
non serve così perdere
'sti amabili momenti.

Mettiti a faccia all'aria,
questa è la forma arcana;
le bianche cosce allarga
al modo d'una rana.

Sopra le mie clavicole
posa le tue manine,
avvinghiati ai miei fianchi,
ed io alle tue spalline.

Che vera matematica,
che calcolo profon­do!
O, come si combaciano
il cazzo con la figa!

Ma già nel serra serra
la verga s'introduce,
e nell'entrare s'eccita
il gusto più soave.

Come s'abbassa l'utero
fino all'imboccatura
bramo­so di succhiarsi
l'umano distillato!

Dunque fottiamo insieme,
io sfrego e tu lo sbatti;
fammi saltare in aria
finché non ne sei piena.

Va, vieni, Nici; baciami,
sbattilo... viene... è lesto;
non mi trattengo, stringimi,
abbraccia, fotti presto!

Ecco che cade sazio
il cazzo a penzoloni;
la testa posa languida
nel mezzo dei coglioni.

So che sei tu a riprenderti
quando la minchia è mo­scia!
Forse perché è spossata
forse perché s'affloscia?

Tie', con due dita pigliala,
fanne quel che ne vuoi,'
alla tua figa adattala,
menala quanto puoi.

Ma già rinvigoriscono
i muscoli e il moto­re;
di nuovo il cazzo smania
di fottere a furore.

Senza più tem­po perdere,
mettiti in posizione;
tie', un 'altra volta pigliati
'sto resto di semenza.

Cazzo! che bel chiavare,
che gusto prelibato!
È questo il vero fottere:
l'inglese sia lodato!
Ritengo di avere diritto alle royalties sull'acronimo BUBS :lki:
Sono scemo di mio :verovero: Tutto a posto | I don't have a problem with caffeine. I have a problem without caffeine.
Se i nostri cervelli fossero abbastanza semplici da poter essere capiti, allora saremmo così semplici che non capiremmo - Ian Stewart
Fotografia ad mentula

#1 15 Marzo 2013, 22:33:48 Ultima modifica: 15 Marzo 2013, 22:38:15 di sgnablo
io rimango sempre affascinato da quanto siculo e sardo siano simili. ho capito io 99% del testo originale :pipp:
tra l'altro cunnu è esattamente uguale (e deriva dal "ginos" greco, tra l'altro, che significa fonte -di vita-. stessa radice di ginecologo :ysy: )
edit: aggiungo che molti paesi sardi, sorti vicino ad una fonte sorgiva, hanno il nome che comincia per "gonnos": gonnosfanadiga, gonnosno, gonnoscodina...ps: :rp:
スニャブロ ufficiale del forum
pulsantoni pulsantosi per greasemonkey: http://bubs.altervista.org/index.php?topic=4.msg183#msg183
script greasemonkey anti-ads: http://bubs.altervista.org/index.php?topic=6.msg2581#msg2581

I miei vaneggi pseudodisegnosi: http://sgnafp.deviantart.com/

"Speed never killed anyone, suddenly becoming stationary, that's what gets you."

Citazione di: sgnablo il 15 Marzo 2013, 22:33:48
tra l'altro cunnu è esattamente uguale (e deriva dal "ginos" greco, tra l'altro, che significa fonte -di vita-. stessa radice di ginecologo :ysy: )

Non per fare lo stronzo precisino, ma dalle mie rimembranze di greco (merda, sempre) sono quasi sicuro che che la radice di ginecologo sia γυνή - ghinè - ovvero "donna" :lkof:

Visto che Micio piace eccone un'altra

CitazioneLa monica dispirata
di Domenico Tempio

Sula sula 'ntra stu lettu
Li nuttati aju passari :
Nuddu giuvini a stu pettu
A mia tocca abbrazzari.

Sticchiu miu rispittuseddru,
senza minchia ca si strigghia!
Sulu un ghiditeddru
ca li labbra ti cattigghia;

Pri tia cci vurria
Un battagghiu di campana,
Ca la forma pigghiria
Di na grossa minchia umana.

Si pulitu e graziusu,
Nudda lingua mai t'allicca;
Nuddu cazzu impituusu
D'intra a tia mai si cc'inficca.

Quanti fimmini a stu munnu
Cci su stati e ci sarannu,
Ca minchiati 'ntra lu cunnu
Nn'anu avutu e n'avirannu.

Ed iu sula ventu abbrazzu;
Si mi votu e mi stinticchiu
Mai nun trovu nuddu cazzu
Pri ficcallu 'ntra nu sticchiu:

Cci nni sunnu 'ntra quarteri
Grossi minchi di surdati,
Ca 'ntra d'iddi lu darreri,
Si lu pigghianu arraggiati.

'Ntra cunventi cci nni sunnu
Beddi minchi rancitusi,
Non avendu nuddru cunnu,
Si li minanu oziusi:

'Ntra campagni, rocchi e margi,
Cci su certi viddanuni,
Ch'annu minchi ccu li jargi
Peiu assai di li staddruni.

E tu sticchiu, li disii,
Comu l'erva a marzu pioggia;
Svinturatu lacrimii,
nun c'è cazzu ca t'alloggia.


Minchia mia de stu miu cori,
'nzuccarata minchia mia!
stu me cori spinna e mori,
suffrirà senza di tia.

Fusti fatta 'ntra lu munnu
di na provvida natura,
pri ficcarti 'ntra lu cunnu
d'ogni nata criatura.

Quali fimmina po' stari
senza sticchiu arriminatu?
Non è nenti lu mangiari,
pri cui futtiri ha gustatu.

Quanno poi futtiri s'avi,
pri pricettu di natura,
lu 'mpararu li nannavi,
si ni parra doppo un'ura.

Ma a chi servi stu riflessu
si lu cunnu stà in ruina?
Megghiu è assai l'umanu sessu
chi a lu ventu si la mina;

e ci senti lu piaciri
quannu è l'ura di jttari;
ma nna donna avi a muriri
ca non avi chi minari.

Oh! si avissi pri mezz'ura
ccu mia un giuvini curcatu,
ccu nna minchia grossa e dura
chi futtissi arrabbiatu.

Futti, futti, cci dirria:
té ccà, afferriti a sti minni;
sta pirsuna è data a tia;
té stu sticchiu: saziatinni.

Té sta lingua, succhimilla,
muncimillu stu capichiu;
sta pirsuna pri tia brilla;
sugnu to, è to stu sticchiu.

Chi sì duci! Chi sì beddu!
Vurria n'autru gustu sulu;
ficchimillu un ghiditeddu,
ca mi piaci, 'ntra lu culu!

Comu vonnu li prammatichi
pri lu cazzu non sgriddari,
ccu la panza, ccu li natichi
io mi mettu a cazziari.

Ma chi fazzu? Ccu cui futtu?
Ccu la sula fantasia?
Ah! non vidi quantu è bruttu
senza minchia ca nni mia!

Li pri un cazzu canciria
li tisori di lu munnu;
e macari cci darria
li pilidda di stu cunnu.

Si mi votu supra e sutta
e lu pilu 'ncrispa e rizza,
scafunnu, mi futtu tutta;
non c'è gustu senza pizza!

'Ntra stu puntu futtirìa
ccu curaggiu chiù trimennu;
e si poi nni murirìa,
muriria sempri futtennu!
Ritengo di avere diritto alle royalties sull'acronimo BUBS :lki:
Sono scemo di mio :verovero: Tutto a posto | I don't have a problem with caffeine. I have a problem without caffeine.
Se i nostri cervelli fossero abbastanza semplici da poter essere capiti, allora saremmo così semplici che non capiremmo - Ian Stewart
Fotografia ad mentula

io non riesco proprio ad immaginarmi darko terrone.

#5 15 Marzo 2013, 22:48:04 Ultima modifica: 15 Marzo 2013, 22:50:56 di sgnablo
Citazione di: AirPort il 15 Marzo 2013, 22:41:48
Citazione di: sgnablo il 15 Marzo 2013, 22:33:48
tra l'altro cunnu è esattamente uguale (e deriva dal "ginos" greco, tra l'altro, che significa fonte -di vita-. stessa radice di ginecologo :ysy: )

Non per fare lo stronzo precisino, ma dalle mie rimembranze di greco (merda, sempre) sono quasi sicuro che che la radice di ginecologo sia γυνή - ghinè - ovvero "donna" :lkof:

è vero. ho saltato un passaggio. è "donna" che deriva dalla parola (che non so come si scriva, dato che non ho mai fatto greco) che significa fonte. ;)

immagino sia gonos o qualcosa del genere.

edit:  gónos: "seme, organi genitali, generazione"
スニャブロ ufficiale del forum
pulsantoni pulsantosi per greasemonkey: http://bubs.altervista.org/index.php?topic=4.msg183#msg183
script greasemonkey anti-ads: http://bubs.altervista.org/index.php?topic=6.msg2581#msg2581

I miei vaneggi pseudodisegnosi: http://sgnafp.deviantart.com/

"Speed never killed anyone, suddenly becoming stationary, that's what gets you."