*

Offline TonyWhite

 • Apostolo dello SPAM
 • ********
 • 33.742
 • 202
  • Se proprio non hai un cazzo da fare...
Re:[NONSENSE] i torni contano II (la vendemmia)
« Risposta #120 il: 23 Maggio 2012, 12:07:24 »
Ciao sono Bender, prego inserire floppino.
Ho letto qualcos'altro al posto di floppino. Aveva a che fare con pino e pompelmo.
La teoria della relatività di Edison :lkof:
Una teoria luminosa.
Infatti era un luminare :lkof:
Illuminò il mondo.
Nerone è noob.

*

Offline Cire

 • Utente più fastidioso del foro, ben più di Sacco
 • ********
 • 30.974
 • 104
 • Ogni donna sogna un pezzo di Cire
  • Dubito lo finirò tanto presto
Re:[NONSENSE] i torni contano II (la vendemmia)
« Risposta #121 il: 23 Maggio 2012, 12:11:18 »
Ciao sono Bender, prego inserire floppino.
Ho letto qualcos'altro al posto di floppino. Aveva a che fare con pino e pompelmo.
La teoria della relatività di Edison :lkof:
Una teoria luminosa.
Infatti era un luminare :lkof:
Illuminò il mondo.
Nerone è noob.
L'illuminazione di Nerone è durata poco. Poi ha lasciato tutto nero.

*

Offline TonyWhite

 • Apostolo dello SPAM
 • ********
 • 33.742
 • 202
  • Se proprio non hai un cazzo da fare...
Re:[NONSENSE] i torni contano II (la vendemmia)
« Risposta #122 il: 23 Maggio 2012, 12:50:21 »
Ciao sono Bender, prego inserire floppino.
Ho letto qualcos'altro al posto di floppino. Aveva a che fare con pino e pompelmo.
La teoria della relatività di Edison :lkof:
Una teoria luminosa.
Infatti era un luminare :lkof:
Illuminò il mondo.
Nerone è noob.
L'illuminazione di Nerone è durata poco. Poi ha lasciato tutto nero.
Come lo zucchero filato :lki:

*

Offline Cire

 • Utente più fastidioso del foro, ben più di Sacco
 • ********
 • 30.974
 • 104
 • Ogni donna sogna un pezzo di Cire
  • Dubito lo finirò tanto presto
Re:[NONSENSE] i torni contano II (la vendemmia)
« Risposta #123 il: 23 Maggio 2012, 15:08:02 »
Ciao sono Bender, prego inserire floppino.
Ho letto qualcos'altro al posto di floppino. Aveva a che fare con pino e pompelmo.
La teoria della relatività di Edison :lkof:
Una teoria luminosa.
Infatti era un luminare :lkof:
Illuminò il mondo.
Nerone è noob.
L'illuminazione di Nerone è durata poco. Poi ha lasciato tutto nero.
Come lo zucchero filato :lki:
Come lo zucchero caramellato.

*

SuNjACk

Re:[NONSENSE] i torni contano II (la vendemmia)
« Risposta #124 il: 23 Maggio 2012, 20:07:24 »
                                   ãw¾²<Ùs$``°é­7{ÂôE¨υ3 Ç þV­``"̓à©ÍǨÌ}?É4rOg«#ÚÔxÉ*!ïμ=¼_çV(°OÖ~/r÷> Li¹~h)×ÓÿåAÃùõP´ú,¾¿îü³ÖõN$m:ñvf¿ ïA¿ý2êÈҰˊY#fÀ;<0ZÅëy2]q°~¬ÀîgâÙÜæ¯à&E/!¾Ü@ͦ֨a{í±Ð|Êlj6"lÀá&2ÀESo`YÐAwN$`CСÖFî<R¬
                                                                                                           r^%;k`¬ìw#V߰ _
        _$ªÁ¼
LPgýOEs¿çÿsý ^´8BթùLB«C6!Ç;V£#¹àÆmgKÇֹ¡ô0÷Ì`°?/Ã|¬ÔÀT¢cl.|x;Eê2c   Ýýa_ÕÐ$#âæiiéPWÑMơöëÈvBõ#ûFe¤ÉSqYêt|×Ïȥÿ´ç6óãplò»n`¾ZîH   ¦RZa۱F

*

Offline sgnablo

 • Tiranno Democratico
 • *******
 • 17.007
 • 253
 • [rimosso dallo staff]
Re:[NONSENSE] i torni contano II (la vendemmia)
« Risposta #125 il: 23 Maggio 2012, 21:04:10 »
sunny è posseduto :lki:
スニャブロ ufficiale del forum
pulsantoni pulsantosi per greasemonkey: http://bubs.altervista.org/index.php?topic=4.msg183#msg183
script greasemonkey anti-ads: http://bubs.altervista.org/index.php?topic=6.msg2581#msg2581

I miei vaneggi pseudodisegnosi: http://sgnafp.deviantart.com/

"Speed never killed anyone, suddenly becoming stationary, that's what gets you."

*

Offline noi3

 • Incasinatore ufficiale del foro
 • ******
 • 11.569
 • 113
Re:[NONSENSE] i torni contano II (la vendemmia)
« Risposta #126 il: 23 Maggio 2012, 22:04:07 »
sunny è posseduto :lki:

E non l'ha preso bene  :ysy:
K, fottiti
Fai contenta la tua tosse, fuma una sigaretta

*

Offline TonyWhite

 • Apostolo dello SPAM
 • ********
 • 33.742
 • 202
  • Se proprio non hai un cazzo da fare...
Re:[NONSENSE] i torni contano II (la vendemmia)
« Risposta #127 il: 23 Maggio 2012, 22:55:00 »

*

SuNjACk

Re:[NONSENSE] i torni contano II (la vendemmia)
« Risposta #128 il: 23 Maggio 2012, 23:17:44 »
          öE°n0ùòÅ~üíQâVÿLBÙ=?dÂMÇ(¸ø
%UܰvEå[俭ËÚ=¯ÂH2åH?m®b(åEyOnrøÞêj;Ã_ÜÉøÁ²à°L¥U00óȋHÍ5ä~ò§¡%x¶.Y®؆í|S¯A@¥øG}]°|Vlä+VðòU«¯knðÝ+²ûIÙ^$F<?¯ÓɔóÊ}°×lÀèÓåÿçÏhþt¡·Ç$ò-:õޠþ´mØÅ`ÿñ@di¤lY%nU¾«¦;Niz
²36H¸6W421a»Ҁ[c§Ùp±o+ç÷Ãf`W=uýp?Ïܚï«+ײN±<§ZÑyÕ#/Ä ؜>÷Ǟ¿0íºYU«ß   /j×$â1UõF2¾ «~ãpÿDµºÕxµИ5ZwcM!BC*°`!­ЎÔOZ.,ççDÌZ­&®װ«ë©ÈZã˗Ûx<GiDiÞ÷dRa#/÷©Ȩ¦&VlèφÜÏi_ôÚҷ^y»Ì#u&"½õä:;¾£Q
ÝޢQ|({4D´¼t;¿w짅Ñi½À@à2pÆô?Mǫ¦;u¢h

*

Offline sgnablo

 • Tiranno Democratico
 • *******
 • 17.007
 • 253
 • [rimosso dallo staff]
Re:[NONSENSE] i torni contano II (la vendemmia)
« Risposta #129 il: 23 Maggio 2012, 23:20:07 »
concordo :lki:
スニャブロ ufficiale del forum
pulsantoni pulsantosi per greasemonkey: http://bubs.altervista.org/index.php?topic=4.msg183#msg183
script greasemonkey anti-ads: http://bubs.altervista.org/index.php?topic=6.msg2581#msg2581

I miei vaneggi pseudodisegnosi: http://sgnafp.deviantart.com/

"Speed never killed anyone, suddenly becoming stationary, that's what gets you."

*

SuNjACk

Re:[NONSENSE] i torni contano II (la vendemmia)
« Risposta #130 il: 23 Maggio 2012, 23:24:04 »
R§OªŢY$ÁòðØ"¥§Ùà×á*|S¿˿³ûç[e³Ë2
                                     L]Ä!jMº!£;GåH*Mp_øqt"(«íQn(õþÕȧÐòԟ/ß¡SÇsCÂ5Ïlµތ8@Eh¹îÕÐ)BKå~ʒìÒШ»vÿMj¬#íqð¹êkº¸ÎöMSÈôÎyl4õ@Ì(`8­ÕçUÐúãXÿ²g·¡)Åé]ÂÉ=ä%¦°¶
                                                                                                                                                               ´§n(k»u5;t`]QÂ\:ñN¦;]±õ¬ÈãAë­Oi÷ö«Í,}ȼ{ÃH·   çñã/ΡÑôm%b¨X±jRì^ZçÁþ¢£afސ,±úüÀ2L¨Ûìb_ºj7@ilRp´Û?¿]ú<ãrBbÑPÀë߽n{R)c4(yÍäÃê~U
ï8Y²ØÉ;Ò)Y·ê3îy¦®½EۧÀÉm.ÝI#|aÛ(A´¤µå<h6UÀU.=[bðí,V3{|Å6ð9¬÷|g|áO
iâ]$JÖÁ#ôÄwýJ8ÌÒJ¨/siþÚâíØp#ß                                 ïՈ3B¼4?Y:ó·((߶ý0°õSÕ΁'XaGî±
]&Î
áu$äMTWözº*Òڷñ8XýGW_ʮ®2>jvjD&pP@v<·jѩ!¨gâëÝ?֗À9®Û0ôÑøVýNà¶ä%í'w?ÆVß{²KAWó²b.±!õ-³åÔ
                      8dZÚëd¸
                             ¿¿O\a¦â̔mDéS­ÀöÁÁu'¼ÃÁ-åð´óF¢kg÷$\¿ÜтEé?gx   pt*ßIR|ÞoãVkåTؤjÇE%¡%R͵ÏçeÕn4°°zjØ}5·ÜŅËtG]Îó'nd¨FuøÇ   `a,±ïgrW9<éSËÿ)¬ÆbÿÓèÈ{XқñÜóÿ
                                                                                                                                                             Ôðjj*ª

*

Offline sgnablo

 • Tiranno Democratico
 • *******
 • 17.007
 • 253
 • [rimosso dallo staff]
Re:[NONSENSE] i torni contano II (la vendemmia)
« Risposta #131 il: 23 Maggio 2012, 23:26:37 »
eh, lo so... anche a me successe, anni fa :lki:
スニャブロ ufficiale del forum
pulsantoni pulsantosi per greasemonkey: http://bubs.altervista.org/index.php?topic=4.msg183#msg183
script greasemonkey anti-ads: http://bubs.altervista.org/index.php?topic=6.msg2581#msg2581

I miei vaneggi pseudodisegnosi: http://sgnafp.deviantart.com/

"Speed never killed anyone, suddenly becoming stationary, that's what gets you."

*

Offline TonyWhite

 • Apostolo dello SPAM
 • ********
 • 33.742
 • 202
  • Se proprio non hai un cazzo da fare...
Re:[NONSENSE] i torni contano II (la vendemmia)
« Risposta #132 il: 24 Maggio 2012, 00:13:11 »
R§OªŢY$ÁòðØ"¥§Ùà×á*|S¿˿³ûç[e³Ë2
                                     L]Ä!jMº!£;GåH*Mp_øqt"(«íQn(õþÕȧÐòԟ/ß¡SÇsCÂ5Ïlµތ8@Eh¹îÕÐ)BKå~ʒìÒШ»vÿMj¬#íqð¹êkº¸ÎöMSÈôÎyl4õ@Ì(`8­ÕçUÐúãXÿ²g·¡)Åé]ÂÉ=ä%¦°¶
                                                                                                                                                               ´§n(k»u5;t`]QÂ\:ñN¦;]±õ¬ÈãAë­Oi÷ö«Í,}ȼ{ÃH·   çñã/ΡÑôm%b¨X±jRì^ZçÁþ¢£afސ,±úüÀ2L¨Ûìb_ºj7@ilRp´Û?¿]ú<ãrBbÑPÀë߽n{R)c4(yÍäÃê~U
ï8Y²ØÉ;Ò)Y·ê3îy¦®½EۧÀÉm.ÝI#|aÛ(A´¤µå<h6UÀU.=[bðí,V3{|Å6ð9¬÷|g|áO
iâ]$JÖÁ#ôÄwýJ8ÌÒJ¨/siþÚâíØp#ß                                 ïՈ3B¼4?Y:ó·((߶ý0°õSÕ΁'XaGî±
]&Î
áu$äMTWözº*Òڷñ8XýGW_ʮ®2>jvjD&pP@v<·jѩ!¨gâëÝ?֗À9®Û0ôÑøVýNà¶ä%í'w?ÆVß{²KAWó²b.±!õ-³åÔ
                      8dZÚëd¸
                             ¿¿O\a¦â̔mDéS­ÀöÁÁu'¼ÃÁ-åð´óF¢kg÷$\¿ÜтEé?gx   pt*ßIR|ÞoãVkåTؤjÇE%¡%R͵ÏçeÕn4°°zjØ}5·ÜŅËtG]Îó'nd¨FuøÇ   `a,±ïgrW9<éSËÿ)¬ÆbÿÓèÈ{XқñÜóÿ
                                                                                                                                                             Ôðjj*ª
Codice mercury :freddy:

*

Offline the_original_g

 • ******
 • 7.618
 • 104
 • シェモキレッジェ
Re:[NONSENSE] i torni contano II (la vendemmia)
« Risposta #133 il: 24 Maggio 2012, 11:00:25 »
R§OªŢY$ÁòðØ"¥§Ùà×á*|S¿˿³ûç[e³Ë2
                                     L]Ä!jMº!£;GåH*Mp_øqt"(«íQn(õþÕȧÐòԟ/ß¡SÇsCÂ5Ïlµތ8@Eh¹îÕÐ)BKå~ʒìÒШ»vÿMj¬#íqð¹êkº¸ÎöMSÈôÎyl4õ@Ì(`8­ÕçUÐúãXÿ²g·¡)Åé]ÂÉ=ä%¦°¶
                                                                                                                                                               ´§n(k»u5;t`]QÂ\:ñN¦;]±õ¬ÈãAë­Oi÷ö«Í,}ȼ{ÃH·   çñã/ΡÑôm%b¨X±jRì^ZçÁþ¢£afސ,±úüÀ2L¨Ûìb_ºj7@ilRp´Û?¿]ú<ãrBbÑPÀë߽n{R)c4(yÍäÃê~U
ï8Y²ØÉ;Ò)Y·ê3îy¦®½EۧÀÉm.ÝI#|aÛ(A´¤µå<h6UÀU.=[bðí,V3{|Å6ð9¬÷|g|áO
iâ]$JÖÁ#ôÄwýJ8ÌÒJ¨/siþÚâíØp#ß                                 ïՈ3B¼4?Y:ó·((߶ý0°õSÕ΁'XaGî±
]&Î
áu$äMTWözº*Òڷñ8XýGW_ʮ®2>jvjD&pP@v<·jѩ!¨gâëÝ?֗À9®Û0ôÑøVýNà¶ä%í'w?ÆVß{²KAWó²b.±!õ-³åÔ
                      8dZÚëd¸
                             ¿¿O\a¦â̔mDéS­ÀöÁÁu'¼ÃÁ-åð´óF¢kg÷$\¿ÜтEé?gx   pt*ßIR|ÞoãVkåTؤjÇE%¡%R͵ÏçeÕn4°°zjØ}5·ÜŅËtG]Îó'nd¨FuøÇ   `a,±ïgrW9<éSËÿ)¬ÆbÿÓèÈ{XқñÜóÿ
                                                                                                                                                             Ôðjj*ª
Codice mercury :freddy:
/dev/rand :freddy:
J:
unita' 4/1981
comp: 7.99%

*

Offline TonyWhite

 • Apostolo dello SPAM
 • ********
 • 33.742
 • 202
  • Se proprio non hai un cazzo da fare...
Re:[NONSENSE] i torni contano II (la vendemmia)
« Risposta #134 il: 24 Maggio 2012, 14:32:37 »
R§OªŢY$ÁòðØ"¥§Ùà×á*|S¿˿³ûç[e³Ë2
                                     L]Ä!jMº!£;GåH*Mp_øqt"(«íQn(õþÕȧÐòԟ/ß¡SÇsCÂ5Ïlµތ8@Eh¹îÕÐ)BKå~ʒìÒШ»vÿMj¬#íqð¹êkº¸ÎöMSÈôÎyl4õ@Ì(`8­ÕçUÐúãXÿ²g·¡)Åé]ÂÉ=ä%¦°¶
                                                                                                                                                               ´§n(k»u5;t`]QÂ\:ñN¦;]±õ¬ÈãAë­Oi÷ö«Í,}ȼ{ÃH·   çñã/ΡÑôm%b¨X±jRì^ZçÁþ¢£afސ,±úüÀ2L¨Ûìb_ºj7@ilRp´Û?¿]ú<ãrBbÑPÀë߽n{R)c4(yÍäÃê~U
ï8Y²ØÉ;Ò)Y·ê3îy¦®½EۧÀÉm.ÝI#|aÛ(A´¤µå<h6UÀU.=[bðí,V3{|Å6ð9¬÷|g|áO
iâ]$JÖÁ#ôÄwýJ8ÌÒJ¨/siþÚâíØp#ß                                 ïՈ3B¼4?Y:ó·((߶ý0°õSÕ΁'XaGî±
]&Î
áu$äMTWözº*Òڷñ8XýGW_ʮ®2>jvjD&pP@v<·jѩ!¨gâëÝ?֗À9®Û0ôÑøVýNà¶ä%í'w?ÆVß{²KAWó²b.±!õ-³åÔ
                      8dZÚëd¸
                             ¿¿O\a¦â̔mDéS­ÀöÁÁu'¼ÃÁ-åð´óF¢kg÷$\¿ÜтEé?gx   pt*ßIR|ÞoãVkåTؤjÇE%¡%R͵ÏçeÕn4°°zjØ}5·ÜŅËtG]Îó'nd¨FuøÇ   `a,±ïgrW9<éSËÿ)¬ÆbÿÓèÈ{XқñÜóÿ
                                                                                                                                                             Ôðjj*ª
Codice mercury :freddy:
/dev/rand :freddy:
/etc/salute :freddy:

*

SuNjACk

Re:[NONSENSE] i torni contano II (la vendemmia)
« Risposta #135 il: 24 Maggio 2012, 19:57:29 »
/dev/urandom :lkof:

*

Offline the_original_g

 • ******
 • 7.618
 • 104
 • シェモキレッジェ
Re:[NONSENSE] i torni contano II (la vendemmia)
« Risposta #136 il: 24 Maggio 2012, 20:09:49 »
Lo sapevo che era urandom e non random :lkof:
J:
unita' 4/1981
comp: 7.99%

*

Offline TonyWhite

 • Apostolo dello SPAM
 • ********
 • 33.742
 • 202
  • Se proprio non hai un cazzo da fare...
Re:[NONSENSE] i torni contano II (la vendemmia)
« Risposta #137 il: 26 Maggio 2012, 09:56:27 »
Sei un veggentariano! :o

*

Offline the_original_g

 • ******
 • 7.618
 • 104
 • シェモキレッジェ
Re:[NONSENSE] i torni contano II (la vendemmia)
« Risposta #138 il: 26 Maggio 2012, 09:59:55 »
Sei un veggentariano! :o
Essì, mangio solo i veggenti.
J:
unita' 4/1981
comp: 7.99%

*

Offline TonyWhite

 • Apostolo dello SPAM
 • ********
 • 33.742
 • 202
  • Se proprio non hai un cazzo da fare...
Re:[NONSENSE] i torni contano II (la vendemmia)
« Risposta #139 il: 26 Maggio 2012, 10:04:47 »
Sei un veggentariano! :o
Essì, mangio solo i veggenti.
Ma sei solo tu? O sei all'interno di una Koalizione?
La tua firma :pipp: